Seminar Gabala
30.9. - 4.10.2019

 

İstifadə olunmuş skriptlər (Verwendete Skripten):

 

 

 

 • Geologiya, torpaq növü və torpaq xüsusiyyətləri (Geologie und Boden):

 

 • Bitki qidalandırıcı maddələrin əsasları (Grundlagen der Pflanzennährstoffe):

 

 • praktik məşğələlər (praktische Übungen):
  • Dərsin planlaşdırılması (Unterrichtsplanung)
  • Torpağın növünün və xüsusiyyətlərinin təyini (Bestimmung der Bodenarten)
  • Torpağın münbitliyinin diaqnozu (Diagnose der Bodenfruchtbarkeit, "Spatendiagnose")
  • Azotun formalari vä azotun formasinin däyismäsi (Stickstoffkreislauf, Stickstoffdynamik)